EXPERT-CHECK

NOVÁ SEZÓNA JE PRÁVE TERAZ:
EXPERT CHECK

Expert Check: Prečo ho chcete

Expert Check špeciálna komplexná kontrola stroja, pre zistenie okamžitého technického stavu podľa predpísaných štandardov John Deere. Pozostáva s presne určených kontrolných bodov, ktoré vykonáva servisný technik. Okrem kontroly hlavných mechanických funkcií, kontrolujú sa aj všetky prevádzkové náplne, za účelom dosiahnutia maximálnej prevádzkyschopnosti. Pri traktoroch takáto kontrola zahŕňa približne 120 kontrolných bodov, pri kombajnoch je to okolo 210, rezačky majú asi 180 a samohybné postrekovače dokonca až 240 kontrolných bodov. Zákazník po jej vykonaní dostane podrobnú správu o technickom stave stroja na základe ktorej má možnosť plánovať opravy.

Naši experti: vedia viac, vidia viac

Naši odborníci vykonávajú hĺbkovú technickú diagnostiku, pričom používajú aktualizované kontrolné zoznamy a údaje z terénu z predchádzajúcej sezóny. Senzory, elektronické súčiastky a softvér sa posudzujú pomocou programu John Deere Service ADVISOR, ku ktorému majú prístup výhradne zástupcovia spoločnosti John Deere.