EXPERT-CHECK

NOVÁ SEZÓNA JE PRÁVE TERAZ:
EXPERT CHECK

Expert Check: Prečo ho chcete

Expert Check špeciálna komplexná kontrola stroja, pre zistenie okamžitého technického stavu podľa predpísaných štandardov John Deere. Pozostáva s presne určených kontrolných bodov, ktoré vykonáva servisný technik. Okrem kontroly hlavných mechanických funkcií, kontrolujú sa aj všetky prevádzkové náplne, za účelom dosiahnutia maximálnej prevádzkyschopnosti. Pri traktoroch takáto kontrola zahŕňa približne 120 kontrolných bodov, pri kombajnoch je to okolo 210, rezačky majú asi 180 a samohybné postrekovače dokonca až 240 kontrolných bodov. Zákazník po jej vykonaní dostane podrobnú správu o technickom stave stroja na základe ktorej má možnosť plánovať opravy.

ExpertCheck traktory

 • viac než 120 kontrolných bodov
 • k dispozícii na všetky modely traktorov John Deere bez obmedzenia veku
 • viac než 700 ExpertCheckov na traktoroch ročne
 • exkluzívne pre oficiálnych dílerov John Deere
 • výsledkom je získanie maxima z vášho traktora v pracovnom nasadení

ExpertCheck rezačky

 • viac než 180 kontrolných bodov
 • minimalizovanie rizika výpadku rezačky v tej najhoršej chvíli
 • naši servisní technici majú skúsenosti a správne nástroje
 • naplánujte si vykonanie ExpertChecku už po sezóne

ExpertCheck kombajny

 • viac než 210 kontrolných bodov
 • k dispozícii na všetky modely kombajnov John Deere - od najmenších po najväčšie
 • znalosti sú to, čo so sebou nosia naši servisný technici
 • využitie predsezónnych zliav pri správnom načasovaní vykonania ExpertChecku

ExpertCheck samohybné postrekovače

 • až 240 kontrolných bodov
 • stroj aplikujúci najväčší podiel vašich nákladov nemôže byť zanedbaný
 • ExpertCheck udržiava operačnú pripravenosť vášho postrekovača

Naši experti: vedia viac, vidia viac

Vďaka jedinečnej spolupráci spoločností John Deere a AGROKOM - PLUS vykonávajú naši experti hĺbkovú technickú diagnostiku využívajúc fabricky aktualizovaný zoznam kontrolných bodov a poľných dát z predchádzajúcej sezóny. Senzory, elektronické komponenty a softvér sú vyhodnocované použitím diagnostického nástroja John Deere Service Advisor, ktorý je exkluzívny pre stroje John Deere. Naši experti odporučia náhradné diely a príslušenstvo, ktoré vám dokážu získať najviac výkonu z vášho stroja. Výsledkom je správa, v ktorej sú uvedené nedostatky, potreby a odporúčania pre váš stroj.