PowerGard

Pokiaľ ide o ochranu vašich strojov a vášho podnikania, pokoj nie je niečo, čo sa stane, ak máte šťastie. Pokoj je voľba, ktorú môžete urobiť. Zmluvy PowerGard vás ochraňujú pred neočakávanými nákladmi na opravu a udržiavajú údržbu strojov v chode originálnymi dielmi.

Balíky PowerGard poskytujú stále komplexnejšiu úroveň pokrytia, aby váš stroj nepretržite pracoval so špičkovým výkonom.

PowerGard je zameraný na technické údržby strojov John Deere v záručnom a pozáručnom období. Plán technickej údržby PowerGard je naplánovaný pre traktory na 3000 alebo 4500 Mth a pre obilné kombajny, samohybné rezačky a samohybné postrekovače na 1500 a 2000 Mth čo je približne obdobie 4 rokov.

Servisná starostlivosť PowerGard zahŕňa širokú škálu činností vrátane použitého materiálu spojeného s údržbovými intervalmi strojov. Pri službe PowerGard má majiteľ stroja istotu, že budú vykonané všetky body údržby, ktoré zodpovedajú danému údržbovemu intervalu predpísaného výrobcom.

Pre každý plán údržby PowerGard je stanovený presný zoznam úkonov, vrátane servisných hodín. Neoddeliteľnou súčasťou služby PowerGard je Kniha údržby, ktorá obsahuje Zákaznícku správu a Technický report kde sa nachádzajú presné zoznamy úkonov pre všetky dohodnuté údržby, ktoré treba pri danom servisnom intervale vykonať a tiež zoznam použitého materiálu pre danú údržbu. PowerGard zahŕňa cestovné, prácu servisného technika a materiál (filtre, náplne a náhradné diely), ktoré sú výrobcom predpísané na výmenu v daných údržbových intervaloch.

Každý plán údržby PowerGard je určený pre konkrétny stroj a konkrétneho zákazníka a je vypracovaný na zzáklade špecifikácie stroja, vzdialenosti od servisnéhi strediska a množstva motohodín, na ktoré sa starostlivosť vzťahuje.

Výhody plánu údržby PowerGard

Medzi hlavné výhody servisnej starostlivosti PowerGard patrí to, že zákazník sa v plenj miere môže venovať svojej manažérskej činnosti, pretože technická starostlivosť v podobe plánovaných údržieb o stroje prechádza takmer úplne na servisné stredisko. Zákazník získava okrem pravidelnej technickej prehliadky a údržby stroja vždy po predpísaných motohodinách vrátane používania originálnych náhradných dielov, filtrov, olejov, mazív a ostatných náplní aj:

  • Záruku zabezpečenia vysokej prevádzkovej spoľahlivosti a dlhej životnosti stroja
  • Zníženie prestojov a zvýšenie produktivity
  • Zníženie prevádzkových nákladov na stroj
  • Garanciu stálych cien počas celého obdobia starostlivosti
  • Vyššiu zostatkovú hodnotu pri ďalšom predaji stroja
  • Nástroj na zjednodušenie organizácie práce a redukcie stresu

Financovanie

Financujte váš plán údržby PowerGard za výhodných podmienok, so splátkovým kalendárom vám na mieru.

Prepojená údržba

Rozšírte plán údržby PowerGard s JDLink-om