Rozdelenie služieb

Počas víkendov a sviatkov.

Stredisko Prešov

Dátum Servis Sklad náhradných dielov

1.9.2023

Maník Martin

Valiček Peter

Šitár Samuel

2.9.2023

Maník Martin

Valiček Peter

Šitár Samuel

3.9.2023

Maník Martin

Valiček Peter

Šitár Samuel

9.9.2023

Mezei Róbert

Rychvalská Mária

Miškuf Nikodém

10.9.2023

Mezei Róbert

Rychvalská Mária

Miškuf Nikodém

15.9.2023

Novotný Ján

Valiček Peter

Rajna Radovan

16.9.2023

Novotný Ján

Valiček Peter

Rajna Radovan

17.9.2023

Novotný Ján

Valiček Peter

Rajna Radovan

23.9.2023

Šitár Martin

Rychvalská Mária

Demjan Peter

24.9.2023

Šitár Martin

Rychvalská Mária

Demjan Peter

30.9.2023

Oravec Pavol

Mihalik Richard

Mikolaj Pavol

1.10.2023

Oravec Pavol

Mihalik Richard

Mikolaj Pavol

7.10.2023

Maník Martin

-

-

Šitár Samuel

8.10.2023

Maník Martin

-

-

Šitár Samuel

14.10.2023

Mezei Róbert

-

-

Miškuf Nikodém

15.10.2023

Mezei Róbert

-

-

Miškuf Nikodém

21.10.2023

Novotný Ján

-

-

Rajna Radovan

22.10.2023

Novotný Ján

-

-

Rajna Radovan

28.10.2023

Oravec Pavol

-

-

Mikolaj Pavol

29.10.2023

Oravec Pavol

-

-

Mikolaj Pavol

Stredisko Michalovce

Dátum Servis Sklad náhradných dielov

1.9.2023

Lukáč Martin

Jacík Michal

Kaszonyi František

2.9.2023

Lukáč Martin

Jacík Michal

Kaszonyi František

3.9.2023

Lukáč Martin

Jacík Michal

Kaszonyi František

9.9.2023

Kentoš Milan

Katica Jozef

Andrejov Patrik

10.9.2023

Kentoš Milan

Katica Jozef

Andrejov Patrik

15.9.2023

Kočiš Igor

Kikuc Peter

Lukáč Martin

16.9.2023

Kočiš Igor

Kikuc Peter

Lukáč Martin

17.9.2023

Kočiš Igor

Kikuc Peter

Lukáč Martin

23.9.2023

Kaszonyi František

Jacík Michal

Kentoš Milan

24.9.2023

Kaszonyi František

Jacík Michal

Kentoš Milan

30.9.2023

Andrejov Patrik

Katica Jozef

Kočiš Igor

1.10.2023

Andrejov Patrik

Katica Jozef

Kočiš Igor

7.10.2023

Lukáč Martin

-

-

Kaszonyi František

8.10.2023

Lukáč Martin

-

-

Kaszonyi František

14.10.2023

Kentoš Milan

-

-

Andrejov Patrik

15.10.2023

Kentoš Milan

-

-

Andrejov Patrik

21.10.2023

Kočiš Igor

-

-

Lukáč Martin

22.10.2023

Kočiš Igor

-

-

Lukáč Martin

28.10.2023

Kaszonyi František

-

-

Kentoš Milan

29.10.2023

Kaszonyi František

-

-

Kentoš Milan