O nás

AGROKOM - PLUS spol. s r.o

Spoločnosť bola založená v roku 1997. V tom istom roku začala svoju činnosť v oblasti poskytovania obchodných a servisných služieb subjektom pôsobiacim v poľnohospodárstve.

Svojím pôsobením zabezpečujeme predaj a servis poľnohospodárskej techniky v regióne východného Slovenska. Sídlo firmy je v Prešove, kde má vybudované kancelárske, servisné a skladové priestory. Na základe dopytu po našich službách v regióne juhovýchodného Slovenska bola v roku 2009 úspešne otvorená pobočka v Michalovciach.

Oblasť východného Slovenska, v ktorej spoločnosť AGROKOM – PLUS pôsobí, nepatrí z hľadiska klimatických podmienok a kúpnej sily k najstabilnejším. V súčasnej dobe je však aj v týchto podmienkach obnova strojového parku neoddeliteľnou súčasťou efektívneho obhospodarovania pôdy. Našou snahou je preto svojím pôsobením poskytovať komplexné služby spojené nielen s predajom a servisom techniky, ale rovnako aj možnosťami financovania nákupu nových strojov.

Za viac ako 25 rokov činnosti sme si vybudovali na slovenskom trhu pevnú pozíciu. O spokojnosti a kvalite našich služieb svedčí dlhodobá obchodná spolupráca s našimi zákazníkmi a spolupráca s obchodnou spoločnosťou Agroservis.

Poskytujeme tieto služby:

Predaj techniky a technológií

V predaji poľnohospodárskych a komunálnych technológií značky John Deere a Kuhn máme dlhoročné skúsenosti. Zastupujeme tiež značky:

  • BEDNAR FMT - stroje na spracovanie pôdy, mulčovače
  • Fliegl - dopravná technika
  • FULWOOD - dojacia a chladiaca technológia
  • Grimme - zemiakárska technika
  • SYMAGA - skladovacie vežové silá
  • LAW - sušičky obilia

Na všetky stroje spomínaných značiek poskytujeme záručný a následne pozáručný servis spojený s predajom náhradných dielov. Stroje, ktoré ponúkame, sa vyznačujú vysokou kvalitou a modernosťou. Naši predajcovia sú pravidelne informovaní o novinkách v oblasti ponúkaných strojov. Na základe Vašich požiadaviek Vám „priamo na mieru“ odporučia to najlepšie z našej ponuky poľnohospodárskej techniky.

Náš vzťah so zákazníkom sa však kúpou stroja nekončí.

Servisné služby

Základnou myšlienkou našej spoločnosti je komplexnosť ponúkaných služieb a spokojnosť zákazníka nielen pri kúpe stroja, ale aj počas doby jeho prevádzkovania. Na všetky stroje, ktoré ponúkame, poskytujeme záručný a pozáručný servis spojený s predajom náhradných dielov. Veľký dôraz kladieme na diagnostiku strojov, ktorou je možné účinne predchádzať poruchám a tým šetriť Vaše finančné prostriedky.

Servisná činnosť je zabezpečená našim tímom vyškolených a skúsených servisných technikov, ktorí majú k dispozícii najnovšie informácie a podporné systémy k zaisteniu bezproblémového zásahu v prípade poruchy stroja, rýchlo a efektívne. Servisní technici nastupujú na nahlásenú poruchu do 24 hodín. Každé servisné vozidlo je vybavené tak, aby každý náš servisný pracovník mohol priamo u zákazníka presne diagnostikovať a odstrániť poruchu alebo nastaviť mechanizmus stroja.

Sprostredkovanie financovania

Spoločným problémom väčšiny poľnohospodárov na Slovensku je nedostatok finančných prostriedkov potrebných pre obnovu strojového a traktorového parku. V tejto neľahkej situácii spoločnosť Agrokom - Plus neustále hľadá nové možnosti financovania, s ktorými by dokázala zabezpečiť novú techniku pre ešte širší okruh zákazníkov.

Sprostredkovanie poistenia

Poistenie strojov je dôležité pre všetkých prevádzkovateľov strojov, a to nie len pre veľké priemyselné podniky, ale hlavne pre stredné a malé firmy, pre ktoré môže poškodenie strojného zariadenia mať vážne finančné a ekonomické dôsledky. Preto sme do svojho programu v rámci poskytovania kompletných služieb pri predaji strojov zaradili sprostredkovanie poistenia u nás zakúpených strojov. Pri poistení nezáleží na tom, či ide o nový alebo už prevádzkovaný stroj, rozhodujúca je jeho prevádzkyschopnosť a technický stav.

Pri sprostredkovaní poistenia strojov ide o strojové alebo majetkové poistenie základných prostriedkov klienta, a to na základe jeho konkrétnych požiadaviek a najvýhodnejších podmienok poisťovacích spoločností. Klient takto dostane ponuku, na základe ktorej bude mať možnosť rozhodovania a voľby.