Balík servisných služieb Ultegra

Balík Ultegra prináša prevádzkovú dobu a výkon vašich strojov na novú úroveň. Je zameraný na podporu a využívanie najmodernejších technológií aké vám vie John Deere ponúknuť. Zahŕňa predsezónnu kontrolu Expert Check, diagnostiku, optimalizácia strojového park a aktívne sledovanie chybových hlásení a Expert Alertov.

Servisný balík Ultra je spoplatnená služba, ktorá zahŕňa úkony programu Štandard a Premium doplnené o:

 • Nastavenie údržbových intervalov GS4. Stroje vybavené monitormi GS4 umožňujú nastaviť údržbové intervaly, ktoré informujú obsluhu o blížiacom sa intervale údržby. Správnym nastavením údržbových intervalov sa eliminujú zanedbané údržby stroja.
 • Ročný update softvéru v AMS komponentoch. Pre správnu činnosť jednotlivých funkcii AMS stroja je potrebné minimálne 1x ročne urobiť aktualizácia softvérov.
 • Diagnostika strojov prostredníctvom softvéru SERVICE ADVISOR – 1x ročne. Servisný technik pomocou softvéru SERVICE ADVISOR vykoná pri predsezónnej prehliadke stroja hĺbkovú diagnostiku jednotlivých komponentov, čím sa zabezpečí lepšia príprava stroja na sezónu. Zisťovanie poruchy je tak presnejšie, rýchlejšie a efektívnejšie.
 • Vyhodnotenie využitia výkonu strojov z LOAD PROFILE SERVICE ADVISOR. Z Load Profile Service Advisor je možné dodatočne zistiť skutočné využitie výkonu motora. Získané údaje slúžia ako podklad pre ešte lepšie vyškolenie obsluhy z hľadiska efektívnejšieho využívania stroja. Správne využitie stroja zabezpečuje jeho dlhšiu životnosť a nižšiu spotrebu paliva a náhradných dielov.
 • Preškolenie na používanie JDLink a operačného centra. Operačné stredisko na MyJohnDeere je Vaše centrálne miesto pre pripojenie k Vašim strojom, poliam a realizovaným prácam. Jednoducho sa používa, je prístupné z akéhokoľvek zariadenia s internetovým pripojením, kde si môžete zobraziť a analyzovať svoje informácie prostredníctvom niekoľkých kliknutí. Zákazník, ktorý má predplatený tento program bude podrobne oboznámený s používaním MyJohnDeere.
 • JDLink - optimalizácia strojového parku. Najnovšie stroje sú štandardne vybavené funkciami JDLink. V rámci funkcie JDLink sú k dispozícií dve rozhrania JDLink Access a JDLink Connect. Prostredníctvom týchto systémov dokážete monitorovať Vaše stroje kde a ako pracujú, získavate prístup k dôležitým informáciám o stroji napr. ako je zaťažený motor, ako sú využívané jednotlivé funkcie stroja, môžete analyzovať a optimalizovať výkonnosť stroja so zameraním na zvýšenie efektívnosti, prijímať SMS výstrahy alebo e-mailové správy. Vyššia forma spojenia JDLink Connect umožňuje vzdialene sa pripojiť k displeju stroja a bezdrôtovo prenášať dáta. Vzdialený prístup k displeju John Deere umožňuje kompetentným osobám na diaľku pomáhať obsluhe s nastavovaním stroja, čím optimalizujete výkon stroja a v konečnom dôsledku šetrite prevádzkové náklady. Aby ste mohli toto všetko realizovať potrebujete len internetový prístup. Túto službu poskytujeme na vyžiadanie od zákazníka
 • Zvýhodnená sadzba pri zapožičaní traktora. Zákazník si môže v prípade poruchy stroja zapožičať náhradný traktor za zvýhodnenú sadzbu na obdobie trvania opravy, ak ten bude u dodávateľa k dispozícii.
 • Meranie výkonovej charakteristiky traktorov v prípade potreby. Počas merania výkonovej charakteristiky traktorov sa zisťuje výkon motora a spotreba paliva. Z nameraných údajov sa dá presnejšie stanoviť diagnostika jednotlivých komponentov stroja, zistiť či prebieha správne spaľovanie paliva v palivovom systéme, pričom počas merania sa zároveň diagnostikuje sací aj výfukový systém motora.
 • Školenie obsluhy na používanie AMS komponentov – 1x ročne. Uvedené školenie slúži na prehĺbenie vedomostí z oblasti ovládanie automatických funkcií stroja ako sú: AutoTrac, dokumentácia, klient, farma, pole, stroj, náradie a pod. Okrem toho má obsluha možnosť zopakovať si postup vytvárania výnosových a aplikačných máp, ako sa vytvárajú hranice pozemkov, spôsob ovládania sekcií a systému i-tecPro, prenos dát a pod.
 • Prístup a kontrola stroja cez Remote Display Access. Ak je stroj vybavený s displejom 2630 alebo GS4, tak máme možnosť pripojiť sa na tieto displeje cez systém MyJohnDeere. Tento systém Vám ponúka vzdialenú kontrolu. Celý prístup beží on-line, takže v reálnom čase môžete optimalizovať, nastavovať alebo čítať chybové kódy v prípade poruchy stroja.
 • Plánovanie a sledovanie pravidelnej údržby strojov. Pomocou JDLink je možné sledovať údržbový interval stroja a kontrolovať vykonané a nevykonané údržbové intervaly prostredníctvom internetového pripojenia.
 • Aktivácia JDLink Connect na 1 rok. Na stroji pre ktorý zákazník vybral servisný balík Ultra bude na začiatku roka sprístupnená vyššia aktivácia telematického systému JDLink Connect. Prostredníctvom tejto aktivácie je využívanie Operačného centra oveľa jednoduchšie a praktickejšie. Pri prenose dát z displejov do Operačného centra a späť v tomto prípade odpadá fyzická práca s USB kľúčami – všetky tieto operácie je možné vykonávať bezdrôtovo. Rovnako je možné bezdrôtovo posielať predpisové mapy Vašich parciel v prípade variabilného dávkovania rôznych produktov.
 • Servisná regenerácia DPF a DOC. Zahŕňa servisné čistenie uvedených filtrov na základe chybových hlásení.
Lawn and Garden