Kombajny radu S700

Kombajny radu S700

  • 9 l PowerTech PSS 6 -valcový motor s dvoma turbami
  • ICA (Interactive Combine Adjust)  nastavenie kombajnu
  • Výhoda jedného rotora
  • Programovateľný Control Centre
  • Nové John Deere pásy s o 30% väčšou plochou

Automatizovaný kombajn

Stála kvalita zrna a nízke straty za všetkých podmienok. Naša revolučná funkcia integrovaného nastavenia kombajnu (ICA2) automaticky zaisťuje nemenný výstupný výkon počas žatvy za akýchkoľvek podmienok. Eliminácia potreby bežného manuálneho nastavovania dáva obsluhe istotu, že kombajn pracuje vždy na maximálny výkon. Výsledky nezávislých skúšok* dokázaly, že využívanie inštalovaného výkonu kombajnu obsluhou sa môže líšiť až o 20%. Funkcia ICA2 túto neistotu odstraňuje tým, že vám trvalo udržiava optimálny výkon. Hodinu za hodinou. Deň za dňom. Akonáhle je stroj nastavený, funkcia ICA2 preberá dohľad nad všetkými úpravami tohto nastavenia po zvyšok pracovného dňa.

*Zdroj: „dlz agrarmagazin“ 6/2017

Efektívna separácia

Separácia prebieha prevažne v zadnej časti rotora. Podľa podmienok žatvy je možné zvoliť si z dvoch typov rotorov: TriStream a VariableStream. Rotor TriStream sa odporúča pre plodiny s nižším výnosom. Rotor VariableStream je vhodný pre vysoké výnosy, zber vlhkých, mokrých a zelených plodín alebo plodín s tuhou slamou. Oba typy rotov fungujú pomocou efektu "ťahať a uvoľniť". Plodina je na spodku rotora, keď prechádza cez rošty, stlačovaná, a potom - pri pohybe smerom k vrchu rotora - zasa uvoľnená. Toto vyvoláva separačný účinok, pri ktorom sa zrno premiestňuje mimo toku obilnej hmoty, kde je ešte účinnejšie oddelené cez rošty.

Flexibilita rotora VariableStream

Obsluha môže z kabíny nastaviť jednu z dvoch rýchlostí toku plodín. V štandardnej polohe obilná hmota vykoná sedem úplných otáčok pre lepšiu separáciu zrna. Ak však chce obsluha optimalizovať kvalitu slamy alebo znížiť množstvo plien na slame pri lámavom zrne, môže prepnúť do vyššej polohy. Takto opúšťa slama kombajn už po piatich otáčkach rotora.

Sitová skriňa DynaFlo Plus

S čistiacou plochou takmer 5,9 m2 je táto sitová skriňa jednou z najväčších na trhu. Zberaná plodina zostáva na sitách dlhšie, čím sa maximalizuje čas čistenia a minimalizujú straty. Ventilátor, ktorý prešiel kompletnou konštrukčnou úpravou, dodáva až 740 m3 vzduchu za minútu a je navrhnutý tak, aby distribuoval vzduch po celej šírke.

Jedinečným vybavením sitovej skrine DynaFlo Plus je prídavné zvýšené predné úhrabkové sito. Napomáha stenčovaniu vrstvy obilnej hmoty a rozdeľuje ju cez celú prednú aj zadnú časť sitovej skrine. Taktiež vyčistí až 40% voľného zrna predtým, než zrno dosiahne hlavné úhrabkové sito.

Kontrola úrovne naplnenia kombajnu na diaľku

Pomocou funkcie Machine Sync môže vodič prívesu vidieť polohu všetkých kombajnov a úroveň naplnenia zásobníka a vie sa rozhodnúť, ktorý má byť vyprázdnený ako ďalší. Alternatívne si vie obsluha kombajnu stlačením tlačidla privolať traktor pre vyprázdnenie. Tým sú optimalizované trasy prívesov, čo sa prejavuje úsporou času, paliva a znížením utláčania pôdy.

Obsluha kombajnu preberá kontrolu nad prívesom

Akonáhle traktor s prívesom príde do blízkosti kombajnu, vodič traktora aktivuje systém. Obsluha kombajnu teaz reguluje rýchlosť a riadenie traktora.

Obsluha kombajnu riadi traktor

Obsluha kombajnu môže regulovať pozíciu traktora v smere naľavo/napravo alebo vpred/vzad. Pokiaľ kombajn zmení smer, traktor tiež zmení smer, všetko je dokonale zosynchronizované. To zabráni zabráni akémukoľvek nedorozumeniu pri komunikácii s vodičom traktora a umožní obsluhe kombajnu sústrediť sa na plnenie prívesu za jazdy. Tiež sa znižuje riziko vysýpania zrna mimo príves.

Obsluha kombajnu odovzdáva späť riadenie

Ak je príves naplnený, preberá riadenie jednoduchým otočením volantu opäť vodič traktora, alebo môže obsluha kombajnu zastaviť synchronizáciu pomocou displeja.

Aktívna kompenzácia terénu

V závislosti od sklonu svahovitého terénu vykonáva funkcia aktívnej kompenzácie terénu automatické prspôsobovanie všetkých dôležitých nastavení sitovej skrine: otáčok ventilátora, úhrabkového sita a zrnového sita. Rovnako berie do ôvahy druh zberanej plodiny. Napríklad repka je obzvlášť citlivá na zmeny otáčok ventilátora a ptero systém upravuje najprv nastavenie úhrabkového sita a hlavného sita a až potom prispôsobuje otáčky ventilátora.

Funkcia aktívnej kompenzácie terénu umožňuje dosahovanie trvale nízkych strát zrna pri žatve vo zvlnenom teréne. Rovnako znižuje podiel nedomlatkov a dopravuje do zásobníka vymlátené zrno čistejšej kvality. A pravdepodobne vôbec najdôležitejšie je, že táto funkcia zbavuje obsluhu ustavičného tlaku robiť neustále zmeny nastavení, takže sa môže lepšie sústrediť na samotný zber. 

Nová ovládacia páka CommandPRO

Keď naši inžinieri konštruovali novú ovládaciu páku CommandPRO, dôkladne si prezreli každý už existujúci ručný ovládač - od herných až po letecké ovládače. Prihliadali sme tiež na požiadavky našich zákazníkov. Tí si želali viac programovateľných funkcií pre možnosť individuálne si prispôsobiť ovládanie zberu. Výsledkom je ovládacia páka, ktorá má o vyše 30% viacej funkcií, než iné kombajnové ovlásače.

Hneď ako vaša ruka uchopí hydraulickú páku CommandPRO, uvedomíte si veľký rozdiel oproti iným strojom, ktoré ste už riadili. Máte pocit akoby ste si natiahli rukavicu, ktorá vám dobre sedí. Všetky ovládacie tlačidlá sú na ideálnych miestach. Dokonca aj rolovacie koliesko na spodnej strane je pohodlné na dotyk. Všetko je tak prirodzené, že by sa dal stroj dokonale ovládať snáď aj naslepo. Človek a stroj v dokonalej harmónii.