Kombajny radu T

Kombajny radu T

 • Šírka kanála 1400 alebo 1670 mm
 • Celková aktívna separačná plocha od 3,3 m2 do 4,0 m2
 • Celková čistiaca plocha od 5,2 m2 do 6,3 m2
 • 6.8 l PowerTech PSS 6 -valcový motor s dvoma turbami
 • 9 l PowerTech PSS 6 -valcový motor s dvoma turbami
 • ICA (Interactive Combine Adjust)  nastavenie kombajnu
 • Nové John Deere pásy s o 30% väčšou plochou

Zber úrody je tak produktívny a efektívny, ako nikdy pred tým

Pri tvorbe tejto novej generácie sme prevzali všetko, čo už bolo skvelé na typovom rade T - a urobili sme to ešte lepšie. Osvedčený systém pohybu rastlinnéj hmoty neohýba, ani neláme zrno a slamu a ponúka vyšší výkon pre všetky plodiny a pri všetkých podmienkach zberu. Vyspelé mlátiace a čistiace systémy majú teraz najväčšiu povrchovú plochu na trhu. Bolo tiež uskutočnenných mnoho zlepšení, ktoré šetria váš čas a zvyšujú efektivitu. To zahŕňa automatickú prevodovku ProDrive s rýchlosťou 40 km/h a nový pásový podvozok.

Až o 15% väčší priechod plodín s množstvom inteligentných drobností

 1. Rýchlosť až 40 km/h
 2. Zvýšená kapacita šikmého dopravníka
 3. Inteligentné technológie
 4. Pohodlie ako v obývačke
 5. Pripojený kombajn
 6. Veľký zrnový zásobník a veľmi rýchle vyprázdňovanie
 7. Vzduchový kompresor
 8. Silné a hospodárne motory
 9. Pásy
 10. Zvýšený výkon
 11. Mlatka navyše
 12. Špičkový výkon s ľahkosťou
 13. Dyno-Flo Plus
 14. Zvlášť veľký separátor
 15. Agilné zadné nápravy

Vyšší mláťací výkon v ťažkých podmienkach

Unikátny viacbubnový mláťací systém s hmotou prúdiacou ponad usmerňovací bubon, zabezpečuje konzistentný prúd hmoty bez ostrých ohybov, alebo náhlych zmien smeru. To zaručuje vynikajúcu kvalitu zrna a slamy a znížené nároky na výkon.

Pre nový typový rad T sme ďalej optimalizovali túto osvedčenú koncepciu: uhol opásania mláťacieho bubna bol zväčšený o 8 stupňov a priemer separátora bol zväčšený zo 660 mm na 800 mm - najväčší priemer na trhu. Napriek zväčšeniu priemeru vkladacieho bubna na 500 mm, zachovali sme uhly a prepojovacie body medzi bubnami, aby sme zabezpešili rovnaký optimálny priechod hmoty ako predtým.

To znamená, že  celková separačná plocha bola zväčšená o 18 %. Pri kombajne so 6-timi vytriasadlami to znamená, že náš systém má separačnú plochu o 4,00 m2 väčšiu ako akýkoľvek iný systém na trhu. Porovnajte si to sami: John Deere s 5-timi vytriasadlami s aktívnou separačnou plochou 3,30 m2, ponúka väčšiu separačnú plochu ako väčšina modelov na trhu so 6-timi vytriasadlami - a to pri menšej šírke!

Najväčší čistiaci systém na trhu

Ako môžete výrazne zväčšiť plochu sít bez akéhokoľvek zvýšenia hmotnosti? Je možné znížiť oscilačnú hmotnosť? Vývojári v John Deere našli na všetky tieto otázky odpoveď. Výsledok: O 41% väčší povrch sít a súčasne nižšia hmotnosť. To bolo možné vďaka inovatívnej, ľahkej hliníkovej konštrukcii, čo viedlo k zníženiu hmotnosti, a tým zníženiu špičkového zaťaženia motora a minimalizovaniu vibrácií. To znamená, že zberané plodiny zostávajú na sitách dlhšie, čím sa maximalizuje čas čistenia a minimalizujú straty.

Kombajny typového radu W sú konštruované pre najvyššiu kapacitu. Kombajn s 5-timi vytriasadlami má celkovú plochu sít 5,2 m2 a kombajn so 6-timi vytriasadlami 6,30 mpodľa medzinárodných štandardov (ANSI/ASAE S343.4 T)

Vyprázdnenie v rekordnom čase

Nový typový rad T vám pomáha ušetriť vzácny čas dokonca aj pri vyprázdňovaní. Unikátna vlastnosť v tejto triede: zrnový zásobník s kapacitou 11 000 l môže byť vyprázdnený v rekordnom čase: až 125 l/s. Vyprázdňovacia závitovka s veľkým priemerom a nízkymi rýchlosťami je k zrnu obzvlášť jemná. Krycia doska priečnej závitovky v zrnovom zásobníku môže byť nastavená bez potreby použitia náradia, takže je možné rýchlo meniť rýchlosť vyprázdňovania pre rôzne plodiny.