Žací adaptér - 600F

Žací adaptér 600F

  • Pracovná šírka od 6,1 do 10,7 m
  • Ohyb kosy: 152,4 mm
  • Minimálna výška kosenia: 38 mm
  • Rýchlosť kosy 1024 rezov/min
  • Možnosť prídavného repkového adaptéra

Vynikajúci pre súju a chrach.

Žací adaptér 600F s plávajúcou kosou behá rýchlejšie a kosí čistejšie na nerovnom teréne za účelom zníženia strát v uľahnutých alebo nízkorastúcich porastoch. Adaptér je dostupný v šírke od 6,1 do 10,7 m. Zatiaľčo konštrukcia rámu, pohonov, závitovky a nerezových vkladacích plechov je podobná podobná ako pri 600R, technológia je úplne odlišná. Nie je to len upravený žací adaptér s vyššou flexibilitou kosy. Celý žací adaptér je výsledkom desiatok rokov skúseností so zberom sóje, fazule a hrachu.