Žací adaptér - 700PF

Žací adaptér 700PF

  • Pracovná šírka od 5,5 do 12,2 m
  • Dĺžka pásov: 550 / 500 mm
  • Dĺžka stola: 1000 mm
  • Možnosť prídavného repkového adaptéra a utesnenia pre zber repky
  • 2 alebo 3 senzory automatickej kontroly výšky strniska

Všestranný adaptér na obilniny

Model 700PF je vybavený aktívnym posunom materiálu od kosy smerom k vkládacej závitovke klasmi napred, čím je zaistený veľmi konštantný tok materiálu do kombajnu. To umožňuje nízky maximálny krútiaci moment hnacieho ústrojenstva a tým nižšie opotrebenie a vyššiu spoľahlivosť.

Aktívny tok materiálu u tohto adaptéra je skutočnou výhodou v náročných podmienkach ako poľahnuté obilniny alebo pri žatve hrachu a trávneho semena, pretože na vkládaciu závitovku je materiál rovnomerne posúvaný pásom bez hromadenia hmoty vpredu. Model 700PF je naviac vybavený novou 760 mm závitovkou, ktorá do šikmého dopravníka dopraví o 20% objemu viac. Dokonca aj krátky materiál ako sladovnícky jačmeň je k priebežnej závitovke dopravovaný konštantným tokom. Vzdialenosť medzi kosou a vkládacou závitovkou je 1000 mm - pri zbere repky je použitie prihŕňača vďaka aktívnemu vkládaniu pásmi minimálne, čo sa prejavuje v nižších stratách, pretože je zachytená všetka hmota.