Bezorbová jednokotúčová sejačka 750A

Bezorbová jednokotúčová sejačka 750A

  • Presné uloženie osiva vo všetkých pôdnych podmienkach
  • Najvyššiu pracovnú spôsobilosť z ktorej sa odvíja vynikajúca plošná výkonnosť
  • Nižšiu spotrebu ľudskej práce a spotrebu paliva, čo prispieva k vyšším ziskom
  • Spoľahlivá pracovná výkonnosť a to dokonca aj v podmienkach väčšieho množstva rastlinných zvyškov na povrchu poľa
  • Presné dodržovanie hĺbky sejby, čo zabezpečuje rovnomerné vzchádzanie porastu
  • Dokonalý informačný systém pre potreby obsluhy
  • Voliteľný systém navádzania jazdy s podporou GPS

Kvalita určuje smer

Celosvetovo osvedčená technológia sejby s nízkou energetickou náročnosťou, kombinovaná s použitím výsevných pätiek, ktoré zabezpečujú podmienky pre rovnomerné vzchádzanie porastu, optimalizuje úrodu a účinnosť výrobného procesu. Jednokotúčové výsevné pätky použité na univerzálnych sejacích strojoch John Deere 750A sú celosvetovo akceptované s predajom presahujúcim 2 milióny jednotiek. Tieto výsevné pätky zabezpečujú presné uloženie osiva, a to dokonca aj v podmienkach priamej sejby do strniska. 
Výsevnú jednotku tvorí rezací kotúč, oporné hĺbkové koleso, zatláčacie koleso a zahrňovacie kolesá. Rezací kotúč, ktorý je sklonený pod uhlom 7 °, dokáže bez problémov rozrezať rastlinné zvyšky a vytvoriť čistú ryhu aj v tých najtvrdších pôdnych podmienkach. Hĺbkové oporné koleso so šírkou 114 mm zaručuje, že nastavená hĺbka sejby bude stále dodržiavaná, čo je jedna z podmienok zabezpečenia kvalitnej sejby.

Zatláčovacie koleso a zahŕňacie kolesá stabilizujú pohyb vysievaného materiálu a uzatvárajú výsevnú brázdičku, čím vytvárajú podmienky pre dobrý kontakt osiva s pôdou. Každá výsevná jednotka má možnosť samostatne kopírovať povrch poľa do hodnoty 300 mm a je zároveň chránená proti poškodeniu. 
V závislosti od pôdnych podmienok majú výsevné jednotky hydraulický prítlak, ktorým sa dá plynule regulovať zaťaženie v rozsahu 0 – 250 kg na každú výsevnú jednotku, čo je veľmi dôležité pre úspešné uloženie osiva do pôdy. Toto riešenie sa všeobecne považuje za základnú prednosť tohoto typu sejačiek, pretože zásadným spôsobom ovplyvňuje kvalitu sejby, následné klíčenie a vzchádzanie osiva.

Pneumatický výsevný mechanizmus – systém Accord umožňuje dávkovať ako malé, tak aj veľké semená s výsevkom od 1,8 do 400 kg/ha. Elektronická programovateľná jednotka umožňuje vytvárať koľajové riadky a zároveň poskytuje obsluhe prehľad o jednotlivých činnostiach sejačky. Sejačky majú jednoduchý systém nastavovania a ovládania a sú hydraulicky sklápateľné do prepravnej polohy. 

 Zásluhou robustnej konštrukcie zváraného rámu sejacie sa sejacie stroje John Deere 750A znovu a znovu osvedčujú pri sejbe dokonca aj v tých najťažších pôdnych podmienkach. Pri pojazdovej rýchlosti až 15 km/h a s pracovnou šírkou záberu 6 m tieto stroje zaručujú vysokú plošnú výkonnosť.

Sejacie stroje John Deere 750A sa vyznačujú pracovnou šírkou záberu, ktorá umožňuje znižovať spotrebu pracovného času, ľudskej práce a palivo – čím dosahujú vysokú univerzálnosť, ktorá sa znovu a znovu vypláca.