Univerzálna dvojkotúčová sejačka 740A

Univerzálna dvojkotúčová sejačka 740A

  • Presné uloženie osiva vo všetkých pôdnych podmienkach
  • Najvyššiu pracovnú spôsobilosť z ktorej sa odvíja vynikajúca plošná výkonnosť
  • Nižšiu spotrebu ľudskej práce a spotrebu paliva, čo prispieva k vyšším ziskom
  • Spoľahlivá pracovná výkonnosť a to dokonca aj v podmienkach väčšieho množstva rastlinných zvyškov na povrchu poľa
  • Presné dodržovanie hĺbky sejby, čo zabezpečuje rovnomerné vzchádzanie porastu
  • Dokonalý informačný systém pre potreby obsluhy
  • Voliteľný systém navádzania jazdy s podporou GPS

Nízke nároky na ťahový výkon napriek solídnej pevnosti

Vysoká plošná výkonnosť v systémoch minimalizačného,  ale aj konvenčného spracovania pôdy je dôležitým obchodným znakom sejacieho stroja John Deere 740A a to zásluhou nízkych nárokov na ťahový výkon. Konkrétne to znamená, že pre sejací stroj s pracovnou šírkou záberu 9 m úplne postačuje traktor s výkonom motora iba 96 kW (130 hp).

Veľkokapacitný zásobník s objemom 2300 alebo 3500 l umožňuje vysokoúčinnú prácu bez prestojov, čo umožňuje dosahovať vysokú plošnú výkonnosť za jednotku pracovného času.

Dvojkotúčové výsevné pätky, použité na sejacom stroji John Deere 740A, zabezpečujú hladkú, rýchlu a bezproblémovú sejbu. Uloženie výsevných pätiek umožňuje efektívne vnikanie do pôdy, a to dokonca aj v tvrdších pôdnych podmienkach a pri väčšom množstve rastlinných zvyškov na povrchu pôdy. Výsevné pätky sú spojené s oporným hĺbkovým kolesom, ktoré plní súčasne funkciu prítlačného kolesa. Výsledkom dodržiavanie presnej hĺbky sejby je rovnomerné vzchádzanie porastu vysiatej plodiny a optimálne podmienky pre založenie úrody.

Každá výsevná jednotka má individuálny systém kopírovania povrchu poľa a možnosť hydraulickej regulácie prítlaku v rozmedzí 0 – 50 kg. Dopravu osiva zo zásobníka k výsevným jednotkám zabezpečuje osvedčený pneumatický výsevný mechanizmus Accord, ktorý je poháňaný hydromotorom cez vonkajšie hydraulické okruhy traktora. Osivo, ktoré je presne dávkované regulovateľným komôrkovým valcom, prechádza cez rozdeľovač a sústavu hadíc k výsevným pätkám. V závislosti od druhu vysievanej plodiny je možné výsevok nastaviť od 0,5 do 400 kg. Stroj je vybavený elektronickou kontrolou a ovládaním vrátane vytvárania koľajových riadkov.