Podstielacie vozy PRIMOR

Podstielacie vozy PRIMOR

  • Veľký priemer metacej turbíny
  • Metanie slamy vpravo až 18 m
  • Fúkací výfuk otočný až o 300°
  • Diaľkové ovládanie bowdenom alebo elektricky

Celé zariadenie na rozhádzanie slamy bolo od 80 rokov intenzívne zdokonaľované, takže dnešné stroje nemajú pri zakladaní slamy vôbec žiadne problémy.

Metač v spojení s vyfukovačom s nastaviteľnou koncovkou je schopný metať slamu až do vzdialenosti 18 m smerom doprava. Pre stajne s horšou prístupnosťou je pre fukár k dispozícii zariadenie pre metanie slamy v okruhu 300°. S týmto prevedením potom je možné metať slamu aj doľava do vzdialenosti 13 m.

Veľký priemer metacej turbíny (1,55 m) - zakladací rotor je nezávislý na turbíne: nízka energetická náročnosť - diaľkové ovládanie bowdenom alebo elektricky.